PROPIEDAD INTELECTUAL

Ànima és una consultora, bufet d’advocats, que està especialitzada en diversos serveis relacionats amb el que anomenem “els béns immaterials de l’empresa”. 

Això inclou, la protecció del que la fa singular i diferent en el mercat respecte de la competència, el seu saber fer, la seva xarxa de contactes, les seves principals idees o la relació que tinguin amb els seus clients, proveïdors i també, perquè no, amb els competidors. 

Per a això ens hem especialitzat en diverses branques de el dret que ens ajuden a prestar aquests serveis als nostres clients. 

Així, per protegir els actius immaterials de l’empresa ens hem especialitzat en: 

 •  Propietat Industrial: podem registrar marques que ajuden al nostre client a identificar els serveis o productes de la seva empresa en el mercat i a protegir el seu prestigi davant el consumidor respecte d’altres persones, empreses o competidors que utilitzin o vulguin utilitzar la mateixa marca, eslògan o qualsevol altre signe, per presentar productes o serveis en el mercat aprofitant el nom aconseguit pel nostre client en el mercat.  

Respecte de les marques, realitzem tot tipus d’actuacions:  

 • Assessoria jurídica de la seva conveniència o no; de si cal protegir només la marca, el símbol, un eslògan o una combinació de tot; de si ha de ser nacional, europea o internacional; o de si ha d’abastar un determinat sector o és convenient protegir-la en més sectors o fins i tot en tots.  
 • Consulta gratuïta de la seva disponibilitat en qualsevol de les variants de registres.  
 • Registre efectiu de la marca davant els organismes oficials a nivell nacional, europeu i internacional.  
 • Seguiment de la marca, mirant al mercat que cap empresa utilitzi les marques del nostre client en el seu benefici i avisant el client si és el cas.  
 • Elaboració de contractes de cessió i llicència de marca.  
 • Oposició i Defensa de la marca, tant a nivell extrajudicial com a nivell judicial. Podem avisar el competidor que la marca que está utilitzant està registrada i no té dret a utilitzar-la sense cessió o llicència per part del nostre client.   

Si persisteix en un ús indegut, podem presentar denúncia davant l’organisme corresponent, així com formalitzar tots els passos que aquests procediment extrajudicials o judicials, elaborant la documentació, realitzant, presentant les al·legacions que considerem oportunes i qualsevol altre tràmit que es requereixi per interès de nostre client. 

.

¿En qué consiste?

PATENTES
MARCAS
DERECHOS DE AUTOR
REGISTRO DE SOFTWARE
CONTRATOS TECNOLÓGICOS

¿Tiene dudas?

  Please prove you are human by selecting the Car.

  Política de Privacidad

  LSSI-CE

  Adaptación LSSI-CE, Aviso de Cookies, Protocolos para envío de publicidad.

  RGPD

  Adaptación RGPD, Auditoría RGPD, Mantenimiento RGPD, Código de Conducta, Videovigilancia.

  COMPLIANCE

  Mapa de Riesgos, Adaptación, Auditoría, Código Ético.

  Nuestra Newsletter